Missie

De scholengemeenschap KSO Regio Mechelen wil een kader bieden om vanuit een christelijk perspectief en op een kwaliteitsvolle en maatschappij- en toekomstgerichte wijze opvoeding en onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

 

Vanuit die missie heeft de scholengemeenschap de volgende opdrachten te vervullen:

  • Zich openstellen voor alle jongeren die het opvoedingsproject van de school willen respecteren. Elke jongere moet bijgevolg de kans krijgen om te kiezen voor een school van de scholengemeenschap en de studierichting die het best aansluit bij zijn of haar interesse en talenten.
  • Via het geheel van haar scholen een aantrekkelijk, een toekomst- en maatschappijgericht onderwijsaanbod aanbieden.
  • Een kwaliteitsvolle ondersteuning bieden voor de optimalisering van de onderwijskundige en de pedagogische praktijk van haar scholen en dit met maximale kansen voor hun autonomie en eigenheid.
  • De scholen stimuleren tot een creatieve en verrijkende uitwisseling van opvoedkundige projecten en toekomstkrachtige praktijkideeën.
  • Gezamenlijke initiatieven opzetten: drugspreventie, verkeersveiligheid ... .
  • Werk maken van een voldoende gemeenschappelijke cultuur als basis voor een overkoepelend personeelsbeleid.
  • Netwerkvorming tussen de scholen bevorderen en daardoor synergie stimuleren op het gebied van infrastructuur en patrimonium, administratie, communicatie, aankopen en veiligheidsbeleid zodat méér middelen vrijkomen voor het didactische/pedagogische.

 

Vanuit deze missie staat de scholengemeenschap ook achter de volgende waarden:

  • Intern naar de andere partners van de scholengemeenschap: alle partners zijn oprecht en eerlijk betrokken bij (bekommerd voor) het geheel van scholen van de scholengemeenschap (en niet alleen voor de eigen school). De gelijkwaardigheid van elke school en haar medewerkers is in de scholengemeenschap van bijzondere waarde.
  • Extern (naar leerlingen, ouders): de scholengemeenschap wil élke jongere de kans bieden om te kiezen voor een school en een studierichting die het best aansluit bij zijn of haar interesses en talenten en hem/haar vervolgens alle ondersteuning en begeleiding aanreiken om zich optimaal te ontplooien in het geheel van de scholengemeenschap.