Wat kan je studeren in onze 10 scholen?

 

 

 

Rekening houdend met de geleidelijke invoering van de modernisering vanaf het schooljaar 2019-2020, ziet de globale structuur er als volgt uit:

 

• 1ste graad:

- eerste leerjaar A en tweede leerjaar A met basisopties

- eerste leerjaar B en tweede leerjaar B met basisopties

 

• 2de graad en 3de graad

- eerste en tweede leerjaar

* zijn ondergebracht in 3 finaliteiten: arbeidsmarktfinaliteit, dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit. 

* zijn gerangschikt in 8 studiedomeinen: taal en cultuur; stem; kunst en creatie; land- en tuinbouw; economie en organisatie; maatschappij en welzijn; sport; voeding en horeca. 

* per studiedomein zijn er een ruime waaier aan studierichtingen mogelijkheden.