1e jaar

1A of 1B?

Al onze scholen voor gewoon secundair onderwijs bieden het 1ste leerjaar A aan. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen alleen nog leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs starten in 1A.

Wie niet over dat getuigschrift beschikt, gaat naar het 1ste leerjaar B.

1B wordt aangeboden in COLOMAplus, het Sint-Norbertusinstituut, het Sint-Ursula-Instituut, de Technische Scholen Mechelen en in Ursulinen Mechelen.

Lessenpakket

Zowel in 1A als in 1B krijgen de leerlingen 27 lesuren basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …). Die algemene vorming is aangepast aan hun niveau. De leerplannen voor 1A en 1B zijn dus verschillend, hoewel het om hetzelfde aantal lesuren gaat.

Daarnaast zijn er 5 lesuren differentiatie die elke school vrij kan invullen. Voor wie Latijn volgt, worden de meeste van deze lesuren gebruikt voor het vak Latijn. Vaak gebruiken scholen deze uren ook om leerlingen bij te werken of juist extra uit te dagen voor vakken als wiskunde of Frans. Omdat scholen zelf kunnen kiezen hoe deze uren worden ingevuld, kijk je best op de website van de school van jouw voorkeur voor meer informatie.

Ga via onderstaande link naar de hele structuur

Gewoon Secundair Onderwijs