2e jaar

Schooljaar 2019-2020

In het 2de leerjaar van de A-stroom heb je keuze uit verschillende basisopties. In het 2de beroepsvoorbereidend leerjaar (B-stroom) kies je voor een combinatie van twee beroepenvelden.

Je vindt hieronder een overzicht van het aanbod aan basisopties en beroepenvelden in onze scholen.

Naam basisoptie In welke school kan je dit volgen?
2de leerjaar A-stroom

Artistieke vorming

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie en media

Grieks-Latijn

Handel

Hotel-voeding

Latijn

 

Moderne wetenschappen

 

Sociale en technische vorming

Techniek-wetenschappen

COLOMAplus

Technische Scholen Mechelen

Technische Scholen Mechelen

Sint-Romboutscollege, Sint-Ursula-Instituut

COLOMAplus, Sint-Ursula-Instituut, Ursulinen Mechelen

COLOMAplus

BimSem, College Hagelstein, Scheppersinstituut, Sint-Norbertusinstituut, Sint-Romboutscollege,

Sint-Ursula-Instituut, Ursulinen Mechelen

BimSem, COLOMAplus, College Hagelstein, Scheppersinstituut, Sint-Norbertusinstituut, Sint-Romboutscollege,

Sint-Ursula-Instituut, Ursulinen Mechelen

COLOMAplus, Sint-Norbertusinstituut, Sint-Ursula-Instituut, Ursulinen Mechelen

Sint-Norbertusinstituut

Naam beroepenveld In welke school kan je dit volgen?
2de leerjaar B-stroom

Bakkerij-slagerij

Bouw-hout

Decoratie

Elektriciteit-metaal

Haarzorg

Hotel

Kantoor en verkoop

Verzorging-voeding

COLOMAplus

Technische Scholen Mechelen

COLOMAplus

Technische Scholen Mechelen

COLOMAplus

COLOMAplus

COLOMAplus, Sint-Norbertusinstituut, Ursulinen Mechelen

COLOMAplus, Sint-Norbertusinstituut, Sint-Ursula-Instituut, Ursulinen Mechelen

Schooljaar 2020-2021

Op 1 september 2020 verandert de structuur van het 2de jaar. Vanaf dat moment spreken we over het 2de leerjaar A (2A) en het 2de leerjaar B (2B).

In 2A omvat de basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …) 25 lesuren. In 2B zijn dat er 20. Daarnaast kunnen leerlingen uit 2A kiezen voor een van de basisopties die de school aanbiedt (5 lesuren). In 2B kan er gekozen worden voor maximaal drie basisopties (10 lesuren). Welke basisopties je zal kunnen kiezen en hoeveel, zal verschillen per school. Tenslotte zijn er ook in het 2de jaar lesuren differentiatie die de school vrij kan invullen. Het gaat om 2 uren.

Zodra er meer duidelijkheid is over welke basisopties onze scholen zullen (mogen) inrichten, bieden we hier een overzicht aan.