Eerste graad

De eerste graad omvat twee leerjaren. Bij de start in het secundair onderwijs kies je tussen een 1e leerjaar A of een 1e leerjaar B.

In een eerste leerjaar A krijg je het grootste deel van de vakken gemeenschappelijk (basisvorming). Daarnaast moet je een deel van de vakken kiezen (keuzegedeelte). Scholen vullen dit keuzegedeelte op verschillende manieren in en gebruiken hiervoor ook verschillende benamingen zoals Latijnse, Moderne, Technische ... Die benaming verwijst meestal naar het keuzegedeelte.

Voor de specifieke invulling van het 1e leerjaar A, neem je best een kijkje op de website van de school zelf.

Na het 1e leerjaar A volg je een 2e leerjaar Basisoptie.

Na het 1e leerjaar B ga je over naar het 2e Beroepsvoorbereidend leerjaar.